Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/moeindaneshian/public_html/index.php:1) in /home/moeindaneshian/public_html/wp-content/plugins/ahgz.php/ahgz.php on line 75

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/moeindaneshian/public_html/index.php:1) in /home/moeindaneshian/public_html/wp-content/plugins/byfo.php/byfo.php on line 75

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/moeindaneshian/public_html/index.php:1) in /home/moeindaneshian/public_html/wp-content/plugins/cirx.php/cirx.php on line 75

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/moeindaneshian/public_html/index.php:1) in /home/moeindaneshian/public_html/wp-content/plugins/ehtw.php/ehtw.php on line 75

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/moeindaneshian/public_html/index.php:1) in /home/moeindaneshian/public_html/wp-content/plugins/giwg.php/giwg.php on line 75

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/moeindaneshian/public_html/index.php:1) in /home/moeindaneshian/public_html/wp-content/plugins/gzyv.php/gzyv.php on line 75

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/moeindaneshian/public_html/index.php:1) in /home/moeindaneshian/public_html/wp-content/plugins/hmir.php/hmir.php on line 75

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/moeindaneshian/public_html/index.php:1) in /home/moeindaneshian/public_html/wp-content/plugins/ispe.php/ispe.php on line 75

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/moeindaneshian/public_html/index.php:1) in /home/moeindaneshian/public_html/wp-content/plugins/lnjo.php/lnjo.php on line 75

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/moeindaneshian/public_html/index.php:1) in /home/moeindaneshian/public_html/wp-content/plugins/qmve.php/qmve.php on line 75

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/moeindaneshian/public_html/index.php:1) in /home/moeindaneshian/public_html/wp-content/plugins/sbsl.php/sbsl.php on line 75

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/moeindaneshian/public_html/index.php:1) in /home/moeindaneshian/public_html/wp-content/plugins/skye.php/skye.php on line 75

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/moeindaneshian/public_html/index.php:1) in /home/moeindaneshian/public_html/wp-content/plugins/tect.php/tect.php on line 75

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/moeindaneshian/public_html/index.php:1) in /home/moeindaneshian/public_html/wp-content/plugins/ughx.php/ughx.php on line 75

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/moeindaneshian/public_html/index.php:1) in /home/moeindaneshian/public_html/wp-content/plugins/wdmy.php/wdmy.php on line 75

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/moeindaneshian/public_html/index.php:1) in /home/moeindaneshian/public_html/wp-content/plugins/xhdr.php/xhdr.php on line 75

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/moeindaneshian/public_html/index.php:1) in /home/moeindaneshian/public_html/wp-content/plugins/xrzi.php/xrzi.php on line 75

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/moeindaneshian/public_html/index.php:1) in /home/moeindaneshian/public_html/wp-content/plugins/xzzm.php/xzzm.php on line 75
سایت معین دانشیان | بنیان گذار معاملات مبتنی بر تجارت الکترونیک نفتی با ارزهای دیجیتال

من معین دانشیان هستم!

فعال اقتصادی و بنیان گذار معاملات مبتنی بر تجارت الکترونیک و ارزهای دیجیتال در صنعت نفت،گاز و پتروشیمی ایران

سفر هزار مایل با یک قدم آغاز می شود

در تاریخ بیست هشتم بهمن ماه یکهزار سیصد و هفتاد و هفت در شهر یزد به دنیا آمدم. پیشه خانوادگی ام در زمینه بازرگانی محصولات فولادی و چوبی در دهه ۱۳۵۰ در شهر یزد توسط پدر بزرگم پایه گذاری شد.

بخاطر تجربه هایی که در فعالیت های تجاری در کنار خانواده ام داشتم علاقه به بازرگانی پیدا کردم و وارد حوزه نفت،گاز و پتروشیمی شدم.

و کار جدی ام را با ثبت شرکت کیان پترولیوم در سال ۱۳۹۷ آغار کردم.

سپس در کنار فعالیت این شرکت به سرمایه گذاری در بورس و بازار ارزهای دیجیتال پرداختم. و در راستای اهدافم مجموعه های زیر را پایه ریزی کردم:

– تاپ پترو

– کیان کریپتو

– کیان اینوستینگ

مسئولیت درقبال جامعه معین دانشیان

به ایده هایتان فرصت زندگی دهید...

من آماده سرمایه گذاری روی ایده های ناب شما هستم!

در راستای حمایت از جوانان و توسعه ایده‌های خلاق، از طرحها و ایده‌های مرتبط با تولید و کسب و کار که پتانسیل تجاری سازی داشته و یا منجر به تولید دانش می‌شود استقبال و حمایت می‌کنیم.

مجموعه های کیان

شرکتهای زیرمجموعه

مسئولیت اجتماعی

«یکی برای یکی»

مهمترین اهداف ما در سه مفهوم زیر خلاصه می شود:

با توجه به اطلاع از شرایط زندگی های اجتماعی خانواده های جامعه هدف و چگونگی بروز و شکل گیری پدیده های اجتماعی و همچنین دغدغه های فراوان برای کمک و همیاری به جامعه و نیز ایجاد یک چرخه همیشگی در راستای بهروزی و خودکفایی نیازمندان ، اعضاء تصمیم به فعالیت اصولی در این حوزه را گرفتند.

شرکت کیان پترولیوم با توکل و استعانت از درگاه خداوند متعال، با عزم و توانی مضاعف بدنبال نقش آفرینی موثر در ایجاد و بهبود شرایط زندگی برای خانواده های نیازمند واقعی و گروه های آسیب دیده و یا در معرض آسیب از پدیده های اجتماعی در شهر یزد و کلیه استان های محروم کشور خواهد بود.

بنا بر حجم خرید هر یک از مشتریان و نظر هیئت مدیره بین پنج الی ده درصد از مبلغ معاملات و درآمد حاصله برای شرکت به عنوان خیریه در نظر گرفته شده و سپس از منبع مذکور نسبت به شناسایی و یاری نیازمندان جامعه هدف اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.
باشد که بتوانیم قدمی هرچند کوچک در جهت رشد و تعالی سرزمین عزیزمان ایران برداشته باشیم.

کارآفرینی و ایجاد اشتغال

جدیدترین مطالب

در این بخش سعی می کنم بروزترین مطالب مرتبط با صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و حوزه ارزهای دیجیتال را با شما به اشتراک بگذارم.